| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 2 lipca 2012r.

w sprawie załozenia i prowadzenia przedszkola specjalnego

1. Zbigniew Szumski - Starosta

2. Alicja Hoppen-Anyszko - Członek Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Doroty Karbowiak - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Powiatem .

Na podstawie art 5. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 5 ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), § 2Uchwały Nr XIX/143/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie oraz §Uchwały Nr XXI/258/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Świebodzińskiemu zadania własnego Gminy Świebodzin z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu przedszkola specjalnego strony postanawiają, co następuje:

§ 1. Powierzone Powiatowi, uchwałą Nr XXI/258/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2012r. zadanie własne Gminy z zakresu oświaty, polegające na założeniu i prowadzeniu przedszkola specjalnego, oznacza tym samym przekazanie przez Gminę Powiatowi obowiązków i zadań organu założycielskiego i organu prowadzącego, wynikających z przepisów wyżej przywołanej ustawy o systemie oświaty i innych przepisów szczególnych.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w §1, Powiat będzie finansował ze środków pochodzących z subwencji oświatowej określonej dla Powiatu Świebodzińskiego przez Ministra Edukacji Narodowej i z dochodów własnych.

§ 3. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie wygasa automatycznie w przypadku likwidacji przedszkola.

3. Strony przewidują możliwość pisemnego wypowiedzenia porozumienia z innych przyczyn z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 rok szkolny.

§ 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

GMINA ŚWIEBODZIN POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

Burmistrz Świebodzina


Dariusz Bekisz


Skarbnik Gminy


Izabela Zabłocka

Starosta


Zbigniew Szumski


Członek Zarządu Powiatu


Alicja Hoppen-Anyszko

z up. Skarbnika PowiatuAnna Pietruńko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »