| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/564/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 5 maja 2014r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn.zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Nowej Soli, Rady Gminy Nowa Sól i Rady Gminy Otyń, uchwala się co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Nowa Sól o równoważnej liczbie mieszkańców 53 364 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie, której obszar obejmuje:

1) miasto Nowa Sól,

2) w obszarze gminy Nowa Sól wsie: Kiełcz, Rudno, Lubieszów, Wrociszów, Ciepielów, Nowe Żabno,

3) w obszarze gminy Otyń wsie: Otyń, Modrzyca.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 9/2006 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 10, poz. 259) oraz uchwała Nr VII/69/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 43, poz. 866).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Tomasz MożejkoZałącznik do uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa SólMapa w skali 1:25 000
Oznaczenie zgodne z legendą na mapie.
Granica aglomeracji Nowa Sól przebiega wzdłuż zewnętrznych granic
działek budowalanych skanalizowanych
lub przewidzianych do skanalizownia.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »