| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/51/15 Rady Miasta Gozdnica

z dnia 30 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/108/04 Rady Miasta Gozdnica z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 104, poz. 1657, z 2007r. Nr 135, poz. 1910, z 2009r. Nr 137, poz. 1947 oraz z 2011r. Nr 135, poz. 2687) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:";

2) w załączniku nr 2 wyrazy "Trzy osie" zastępuje się wyrazami "Trzy osie i więcej";

3) w załączniku nr 3 wyrazy "Trzy osie" zastępuje się wyrazami "Trzy osie i więcej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miasta Gozdnica


Krystyna Mulik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »