Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 69/2009 Burmistrza Koluszek; Zarządu Powiatu Łódzkiego-wschodniego

z dnia 26 marca 2009r.

zawarte pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Koluszki w sprawie powierzenia na 2009 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe