Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 6 października 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na lata 2007-2011

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe