| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.5.2011 Wójta Gminy Lgota Wielka; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 9 maja 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

zawarte pomiędzy Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Starosty - Roberta Zakrzewskiego
Wicestarosty - Andrzeja Pluteckiego
a
Gminą Lgota Wielka reprezentowaną przez:
Wójta - Jerzego Kotlewskiego

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały Nr V/37/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Lgota Wielka oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Lgota Wielka przyjmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na wycince i cięciu technicznym drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Lgota Wielka.

§ 2. 1. Powiat Radomszczański powierza Gminie Lgota Wielka, do wykonania zadanie polegające na wycince i cięciu technicznym drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych wg wykazu zawartego w Załączniku do niniejszego porozumienia z następującego zakresu prac:

- wycinka drzew wskazanych przez Powiat Radomszczański, na których usunięcie uzyskano stosowną decyzję,

- bieżące cięcia techniczne drzew wskazanych przez Powiat Radomszczański.

2. Gmina Lgota Wielka odpowiada za prowadzenie zgodnie z prawem oraz za sprawną organizację i załatwianie spraw związanych z powierzonym zadaniem.

3. Termin realizacji porozumienia: od dnia podpisania do dnia 31.12.2011 roku.

§ 3. Powiat Radomszczański zachowuje prawo kontroli i oceny wykonywania powierzonych zadań, w szczególności pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 2 porozumienia.

§ 4. Gmina Lgota Wielka powierzone niniejszym porozumieniem zadanie wykona w zamian za pozyskane z wycinki drewno.

§ 5. Powiat Radomszczański może cofnąć powierzenie prowadzenia wszystkich lub niektórych spraw w przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 2 porozumienia.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie spisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki

Wójt Gminy Lgota Wielka


Jerzy Kotlewski


Załącznik do Porozumienia Nr PD.5.2011
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 9 maja 2011 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Lgota Wielka

L.p.

Nr drogi

Nazwa drogi wg wykazu urzędowego

Długość przek.odcinka [km]

1

1921E

Kleszczów - Brudzice - Wola Blakowa - Wola Jedlińska - Radziechowice - Ładzice

9,931

2

3522E

Wiewiec - Wola Wiewiecka - Adamów - Wola Blakowa

1,45

3

3915E

Masłowice - Gorzkowice - Kamieńska (ul. Szkolna, ul. Wieluńska) - Łękińsko - Brudzice

2,056

4

3927E

Dąbrówka Lgocka - Stobiecko Szlacheckie

4,00

5

3947E

Radomsko (ul. Sierakowskiego, ul. Krasickiego) - Sulmierzyce

9,752

6

3509E

od drogi 1500E - Brudzice - Dobryszyce - Bartodzieje - Kietlin - Radomsko(ul. Sikorskiego)

3,55

Łączna długość dróg

30,739

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »