| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/122/11 Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Głowno zmienionej Uchwałą Nr XVIII/110/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 662, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Głowno zmienionej Uchwałą Nr XVIII/110/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)§1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "W Miejskich Przedszkolach, zwanych dalej "przedszkolami", prowadzonymi przez Gminę Miasta Głowno zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie";

2)§1 ust. 2 skreśla się;

3)§1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Godziny, w których zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor przedszkola w ramowym rozkładzie dnia";

4)§2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Świadczenia przedszkoli realizowane w czasie przekraczającym wskazany w §1 ust. 1 wymiar godzin są odpłatne";

5)W §2 ust. 2 skreśla się zwrot "przekraczającymi podstawę programową wychowania przedszkolnego";

6)W §3 ust. 1 skreśla się zwrot "w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Głowno zmienionej Uchwałą Nr XVIII/110/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2011 roku pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie


Andrzej Florczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »