| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/265/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zniesienia ochrony pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 roku nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 roku nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 45 ust 1 i ust 2 w powiązaniu z art. 44 ust. 3, 3a i 4, art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. nr 151, poz. 1220 z 2009 r. oraz z 2009 roku M.P. nr 69 poz. 894, Dz. U. nr 157 poz. 1241, nr 215 poz. 1664, z roku 2010 M. P. nr 76 poz. 954, Dz. U. nr 76 poz. 489, nr 119 nr 804, z roku 2011 nr 34 poz. 170, nr 94 poz. 549), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi ( sygn. WST-PT.623.3.2011.MM z dnia 25.10.2011r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Znosi się ochronę prawną następujących pomników przyrody:

1) 13 sztuk wiązów szypułkowych (Ulmus laevis) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 168 cm, 239 cm, 187 cm, 231 cm, 222 cm, 250 cm, 270cm, 228 m, 200 cm, 140cm, 172 cm, 242 cm i 95 cm rosnących na terenie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 126 będącej w posiadaniu Pani Janiny Fułek, (działka nr ew. 367/4 obręb 36);

2) 8 sztuk wiązów szypułkowych (Ulmus laevis) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 145 cm, 170 cm, 195 cm, 150 cm, 160 cm, 148 cm, 165 cm i 190 cm rosnących na terenie nieruchomości w Piotrkowie Tryb, ul. Sulejowska 126 będącej w posiadaniu Pani Wiesławy Fułek, (działka nr ew. 367/5, obręb 36);

stanowiących część zadrzewienia przyzagrodowego wpisanego do rejestru pomników przyrody na podstawie Rozporządzenia Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 r w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Piotrkowskiego nr 21, poz. 75 z 1996 roku).

§ 2. Zniesienie pomników przyrody, o których mowa w §1, następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »