| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/72/11 Rady Gminy Kobiele Wielkie

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podst. art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461, i Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz. 1016/ Rada Gminy Kobiele Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kobiele Wielkie Nr V/12/11 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Janusz Rybak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/72/11
Rady Gminy Kobiele Wielkie
z dnia 30 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/72/11
Rady Gminy Kobiele Wielkie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »