| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/356/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),
Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 oraz ostateczne terminy dokonania tych wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/356/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Pozycja

Rodzaj wydatków

Ostateczny termin dokonania wydatków

1.

2.

3.

1.

wydatki inwestycyjne Departamentu Infrastruktury z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Włyń"

30 czerwca 2012 r.

2.

wydatki inwestycyjne Departamentu Infrastruktury z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przygłów - Przedbórz"

30 czerwca 2012 r.

3.

wydatki inwestycyjne Departamentu Infrastruktury z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa"

30 czerwca 2012 r.

4.

wydatki inwestycyjne Departamentu Infrastruktury z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na realizację zadania pn.: "Budowa Obwodu Drogowego w Opocznie"

30 czerwca 2012 r.

5.

wydatki inwestycyjne Departamentu Infrastruktury z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej"

30 czerwca 2012 r.

6.

wydatki inwestycyjne Departamentu Infrastruktury z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na realizację zadania pn.: ""Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa" w ramach zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej""

30 czerwca 2012 r.

7.

wydatki inwestycyjne Departamentu Infrastruktury z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 Ważne Młyny - granica województwa"

30 czerwca 2012 r.

8.

wydatki inwestycyjne Departamentu Infrastruktury z przeznaczeniem dla Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Adaptacja i przebudowa budynku D położonego w Sieradzu przy ulicy 3-go Maja 7"

30 czerwca 2012 r.

9.

wydatki inwestycyjne Departamentu Infrastruktury z przeznaczeniem dla Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Adaptacja - przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi"

30 czerwca 2012 r.

10.

wydatki inwestycyjne Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Udział własny w projekcie "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego""

31 marca 2012 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/356/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Pozycja wykazu

Kwota

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA WŁASNE

6 728 020

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

6 212 020

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 073 761

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

5 073 761

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Włyń

1.

202 110

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

202 110

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przygłów - Przedbórz

2.

562 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

562 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa

3.

1 300 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 300 000

Budowa Obwodu Drogowego w Opocznie

4.

700 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej

5.

1 051 645

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 051 645

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa" w ramach zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej"

6.

1 254 931

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 254 931

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 Ważne Młyny - granica województwa

7.

3 075

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 075

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 138 259

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 138 259

Adaptacja i przebudowa budynku D położonego w Sieradzu przy ulicy 3-go Maja 7

8.

1 003 305

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 003 305

Adaptacja - przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi

9.

134 954

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

134 954

DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI

516 000

630

TURYSTYKA

516 000

63095

Pozostała działalność

516 000

Udział własny w projekcie "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"

10.

516 000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

516 000

O G Ó Ł E M

6 728 020

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »