| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Kutno

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 , Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, po. 1365, Nr 179, 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, zm. 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz.1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 195, poz. 1414 i Nr 209, poz.1316, poz. 1318 i poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz.466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz.1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz.1228, Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391, Nr 291, poz. 1707) RADA GMINY Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Osoby fizyczne mogą dokonać także wpłaty w kasie Urzędu Gminy, poprzez bank lub pocztę na konto bankowe gminy.

§ 2. Inkasentami poboru podatków określonych w § 1 ust. 1 ustala się sołtysów poszczególnych sołectw według załącznika Nr 1.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 ust. 1 w wysokości 10,0 % od zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/19/2007 Rady Gminy Kutno z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmieniona uchwałą nr XVI/98/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku, uchwałą nr XLIV/242/2010 z dnia 2 września 2010 roku, uchwałą IV/13/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. oraz uchwałą nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mroczek


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/88/2012
Rady Gminy Kutno
z dnia 24 stycznia 2012 r.

WYKAZ SOŁTYSÓW - INKASENTÓW

1. Bielawki - Jan Starbała

2. Boża Wola - Katarzyna Lachowicz

3. Byszew - Marian Kowalski

4. Florek - Jolanta Szymańska

5. Gołębiewek Nowy - Zbigniew Marciniak

6. Gołębiewek Stary - Janina Mazur

7. Gołębiew - Błażej Janczewski

8. Grabków - Janusz Florczak

9. Gnojno - Paweł Bińkowski

10. Julinki - Piotr Mączyński

11. Kotliska - Zbigniew Moraczewski

12. Komadzyn - Agnieszka Misztal

13. Krzesin - Maria Godziębska

14. Leszno - Danuta Karpiak

15. Leszczynek - Teresa Lewańska

16. Malina - Elżbieta Maćkowiak

17. Marianki - Adam Tworus

18. Nowa Wieś - Janina Stolińska

19. Nagodów - Katarzyna Kowalczyk

20. Podczachy - Stanisław Godziemski

21. Piwki - Rafał Olszewski

22. Raciborów - Bogdan Wasiński

23. Sieciechów - Janina Tokalska

24. Sieraków - Tadeusz Simiński

25. Strzegocin - Andrzej Popławski

26. Stanisławów - Waldemar Łazikowski

27. Wierzbie - Kazimierz Kwieciak

28. Wroczyny - Barbara Czarnecka

29. Wysoka Wielka - Tomasz Rojewski

30. Woźniaków - Stefan Przygodzki

31. Żurawieniec - Bernardyna Zamerska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »