| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy Łyszkowice

z dnia 27 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łyszkowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 ,poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 ,poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz art.14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020,Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 roku Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 , Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416 i Nr 145, poz. 917, 2009 roku, Nr 6 , poz.33, Nr 31, poz.206,Nr 56, poz.458,Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127,poz.857 i Nr 148,poz.991, z 2011, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy Łyszkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/32/2011 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łyszkowice ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 236, poz. 2484 i poz. 2486) w § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie : "3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust.1 ustala się opłatę w wysokośći 2,00 złotych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łyszkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie .

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Pająk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »