| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/367/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz art. 7 i 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 223, poz. 1777; z 2011 r. Nr 106, poz. 622) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala co nastepuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr 1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie wprowadza się zmiany w przebiegu granic obwodów łowieckich określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 3 do uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr 1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie wprowadza się zmiany w rejestrze powierzchniowym obwodów łowieckich określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łodzkiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/367/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Arkusz 01

Załącznik Nr 1
Zalacznik2.jpg

Arkusz 02

Załącznik Nr 1
Zalacznik3.jpg

Arkusz 03

Załącznik Nr 1
Zalacznik4.jpg

Arkusz 04

Załącznik Nr 1
Zalacznik5.jpg

Arkusz 05

Załącznik Nr 1
Zalacznik6.jpg

Arkusz 06

Załącznik Nr 1
Zalacznik7.jpg

Arkusz 07

Załącznik Nr 1
Zalacznik8.jpg

Arkusz 08

Załącznik Nr 1
Zalacznik9.jpg

Arkusz 09

Załącznik Nr 1
Zalacznik10.jpg

Arkusz 10

Załącznik Nr 1
Zalacznik11.jpg

Arkusz 11

Załącznik Nr 1
Zalacznik12.jpg

Arkusz 12

Załącznik Nr 1
Zalacznik13.jpg

Arkusz 13

Załącznik Nr 1
Zalacznik14.jpg

Arkusz 14

Załącznik Nr 1
Zalacznik15.jpg

Arkusz 15

Załacznik Nr 1
Zalacznik16.jpg

Arkusz 16

Załącznik Nr 1
Zalacznik17.jpg

Legenda

Załacznik Nr 1
Zalacznik18.jpg

Skorowidz arkuszy


Załącznik Nr 2

Rejestr powierzchniowy

Rejestr powierzchniowy

Nr obwodu

Nazwa obwodu

St. nr obwodu

Powiat

Pow. całko- wita (w ha)

Pow. wyłą-czona (w ha)

Pow. użytkowa

Lasy państwowe

Grunty pozostałe

Lesi-stość

Rodzaj obwodu

grunty leśne

inne

razem

Nr

Gmina

Pow.

gmina

leśne

inne

razem

%

państwowe

pozostałe

razem

nadleśnictwa

(w ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OKRĘG PIOTRKOWSKI

OPOCZYŃSKI PRZYSUSKI

06-09

1007062

12

1007062

2

2

polny

RDLP RADOM

1007024

3

ODRZYWÓŁ

450

1442

1892

RUSINÓW

170

410

580

1007024

133

133

1007025

483

1007025

1112

2056

3168

206

67

6679

406

498

1732

2230

4043

6273

498

1732

4043

5775

33,4

OKRĘG PŁOCKI

KUTNOWSKI GOSTYNIŃSKI

06-05

1002062

105

1002062

64

64

polny

1002072

6

1002072

622

622

1002102

677

1002102

153

2941

3094

06-04

1002102

8

GOSTYNIN

86

86

4

64

4805

143

796

153

949

3713

4662

796

153

3713

3866

19,7

OKRĘG SKIERNIEWICKI

PSZCZO-NÓW

ŁOWICKI SKIERNIEWICKI

06-18

1005082

6

1005082

98

948

1046

polny

1015062

736

1015052

23

266

289

1015062

106

1374

1480

78

42

3722

165

742

227

969

2588

3557

742

227

2588

2815

26,0

MSZADŁA

ŁOWICKI SKIERNIEWICKI BRZEZIŃSKI

06-18

1005082

14

1005082

69

557

626

leśny

1015032

3

1015032

20

10

30

1015052

9

1015052

155

866

1021

1015062

5

1015062

67

174

241

SGGW-LZD ROGÓW

1005082

413

1021032

3

3

1015052

554

79

43

3001

82

998

311

1309

1610

2919

998

311

1610

1921

43,6

MAKÓW

SKIERNIEWICKI M.SKIERNIEWICE

06-18

1015032

17

1015032

247

1391

1638

polny

1015062

446

1015062

404

3058

3462

1015082

41

458

499

1063011

137

137

1015052

33

241

274

80

40

7089

616

463

725

1188

5285

6473

463

725

5285

6010

16,8

Do opracowania rejestru powierzchniowego wykorzystano dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci zbiorów Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i ortofotomapy województwa łódzkiego. Wykorzystano również warstwy leśnej mapy numerycznej udostępnione przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Radomiu oraz dane Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. Wyodrębnienia powierzchni wyłączonej dokonano na podstawie art.26 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995r. (Dz. U. z 2002r.; Nr 42; poz. 372 z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »