| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 166/XX/12 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy i Miasta Pajęczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 12 § 2 i § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102 poz. 588, Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz. 881), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno, Rada Miejska w Pajęcznie uchwala:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy i Miasta Pajęczno na stałe obwody głosowania.

§ 2. Granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych komisji zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 123/XIV/04 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pajęczno na obwody głosowania (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 100, poz. 876 z dnia 21.04.2004 r.).

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy i Miasta Pajęczno.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Marchewka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/XX/12 Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 21 września 2012 r.

PODZIAŁ GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu głosowania

Granica Obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto, ulice:
Kościuszki od nr 72 do końca (nr parzyste) i od nr 85 do końca (nr nieparzyste), 22 Lipca, Majorat, Osiedlowa, Przedszkolna

Szkoła Podstawowa
w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 7

2

Miasto, ulice:
Cmentarna, Długa, Górna, Kilińskiego, Kopernika, Kościuszki od nr 2 do nr 70 (nr parzyste) i od nr 1 do 83 (nr nieparzyste), Krótka, Krucza, Leśna, 700-lecia, 1 Maja, Mała, Międzyzakładowa, Okólna, Ogrodowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Południowa, Poprzeczna, Przemysłowa, Sadowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strażacka, Świerczewskiego, Wiśniowa, Zdrojowa
Sołectwa: wsie
Łężce, Siedlec

Urząd Gminy i Miasta
w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12

3

Sołectwa: wsie
Czerkiesy, Janki, Makowiska, Ładzin - Murowaniec, Nowe Gajęcice, Podładzin, Podmurowaniec, Stare Gajęcice, Patrzyków

Szkoła Podstawowa
w Makowiskach
ul. Szkolna 1

4

Miasto, ulice:
Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Dąbrowskiego, Długosza, Gałczyńskiego, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Konstytucji, Leszka Czarnego, Makuszyńskiego, Malinowa, Miłosza, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Prusa, Reymonta, Rowerowa, Sienkiewicza, Spokojna, Sportowa, 17 Stycznia, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Zielona, Złota, Żeromskiego
Sołectwa: wsie
Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Niwiska Górne, Niwiska Dolne, Wydrzynów

Publiczne Gimnazjum
w Pajęcznie
ul. Sienkiewicza 7/11

5

Miasto, ulice:
Brzozowa, Bukowa, Częstochowska, Jaśminowa, Jodłowa,
Kalinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kwiatowa, 35-Lecia PRL, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Olszówka, Piaskowa, Plac M. Bielskiego, Plac PKWN, Polna, Północna, Reja, Różana, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa, Ściegienna, Targowa, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Źródelna, Żywiczna
Sołectwa: wsie
Dylów A - Tuszyn, Kurzna - Barany, Lipina, Wręczyca

Biblioteka Publiczna
w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 5

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »