| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/235/13 Rady Gminy Biała

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), oraz art. 8, 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. poz. 812), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

Rodzaj środka transportowego

Stawka podatku w

1

2

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- do 10 lat włącznie

506,00

- powyżej 10 lat

519,00

b) powyżej 5,5 tony i do 9 ton włącznie

- do 10 lat włącznie

670,00

- powyżej 10 lat

684,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- do 10 lat włącznie

922,00

- powyżej 10 lat

938,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- ciągniki do 10 lat włącznie

1016,00

- ciągniki powyżej 10 lat

1032,00

3. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zawiązanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- przyczepy i naczepy do 10 lat włącznie

327,00

- przyczepy i naczepy powyżej 10 lat

341,00

4. Od autobusu
a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 i ze względu na wiek:

- autobusy do 10 lat włącznie

817,00

- autobusy powyżej 10 lat

831,00

b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 i ze względu na wiek:

- autobusy do 10 lat włącznie

1833,00

- autobusy powyżej 10 lat

1924,00

5. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

załącznik nr 1 do uchwały

6. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

załącznik nr 2 do uchwały

7. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

załącznik nr 3 do uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Biała Nr XXXIX/224/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, oraz uchwała Rady Gminy Biała Nr XXV/162/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego poz. 3950, z dnia 3 grudnia 2012 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Biała


Zbigniew Krej


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/235/13
Rady Gminy Biała
z dnia 15 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKÓW DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

13

977,00

986,00

13

14

1394,00

1394,00

14

15

1922,00

2059,00

15

1991,00

2197,00

TRZY OSIE

12

17

1991,00

2197,00

17

19

2127,00

2334,00

19

21

2199,00

2608,00

21

23

2267,00

2677,00

23

25

2334,00

2748,00

25

2405,00

2814,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

2471,00

2885,00

25

27

2540,00

2951,00

27

29

2608,00

3021,00

29

31

2677,00

3078,00

31

2748,00

3078,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/235/13
Rady Gminy Biała
z dnia 15 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

18

288,00

344,00

18

25

574,00

689,00

25

31

919,00

1034,00

31

1591,00

2149,00

TRZY OSIE

12

40

1401,00

1937,00

40

1937,00

2826,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/235/13
Rady Gminy Biała
z dnia 15 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie miej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

JEDNA OŚ

12

18

288,00

344,00

18

25

574,00

689,00

25

919,00

1034,00

DWIE OSIE

12

28

574,00

689,00

28

33

746,00

1034,00

33

38

956,00

1451,00

38

1292,00

1911,00

TRZY OSIE

12

38

762,00

1060,00

38

1046,00

1439,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »