| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Żytno

z dnia 19 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żytno, określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i obliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/97/08 Rady Gminy Żytno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żytno, określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i obliczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 14, poz. 120), zmienionej uchwałą Nr XXX/141/09 Rady Gminy Żytno z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 46, poz. 357) w załączniku w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku określonym w ust. 4, na wspólny wniosek nauczyciela i współmałżonka. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły , a dyrektorowi Wójt Gminy na okres do czasu zmiany sytuacji rodzinnej, ewentualnie do czasu zmiany stawek tego dodatku określonych niniejszym regulaminem.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Żytno


Wojciech Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »