| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Rawskiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 poz.595, poz.645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Rawskiego, który stanowi załącznik do Uchwały Nr VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego, wprowadza się następujące zmiany :

1) w załączniku nr 8 do Statutu Powiatu Rawskiego:

a) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje Komisarz Wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni, po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów powiatu na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.",

b) w § 14 ust.3 otrzymuje brzmienie: "3. Do odpowiedzi na zapytania Radnych stosuje się przepisy § 13 ust.3 i 4.",

c) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę. Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i może również powołać sekretarza komisji.",

d) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.";

2) Załącznik nr 10 do Statutu Powiatu Rawskiego, Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego, otrzymuje brzmienie:

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, ul Kościuszki 20,

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej, ul. Reymonta 14,

3) Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46,

4) Zespół Szkół Ponadginnazjalnych w Białej Rawskiej, ul. 15 Grudnia 18,

5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8,

6) Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, ul. Przemysłowa 2,

7) Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej, ul. Łowicka 15,

8) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8,

9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5,

10) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, ul. 1 Maja 1A,

11) Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Niepodległości 8.".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego


Maria Charążka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »