| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/46/15 Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, poz. 1448; z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611; z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz.768, poz. 822) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2014 r. poz. 632) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w następującej wysokości brutto:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 110 zł,

b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni - 14 zł,

c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni - 10 zł,

d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni - 6 zł,

e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni - 4 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie - 218 zł,

b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni - 20 zł,

c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni - 15 zł,

d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni - 9 zł,

e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni- 5 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 450 zł,

b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni - 36 zł,

c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni - 30 zł,

d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni - 20 zł,

e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni- 16 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 580 zł,

b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni - 47 zł,

c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni - 36 zł,

d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni - 25 zł,

e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni - 20 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 820 zł,

b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni - 66 zł,

c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni - 45 zł,

d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni - 35 zł,

e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni - 25 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1 250 zł,

b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni - 120 zł,

c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni - 80 zł,

d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni - 60 zł,

e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni - 40 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1 500 zł,

b) za każdą dobę przechowywania do 30 dni - 190 zł,

c) za każdą dobę przechowywania od 31 do 90 dni - 130 zł,

d) za każdą dobę przechowywania od 91 do 180 dni - 80 zł,

e) za każdą dobę przechowywania powyżej 180 dni - 50 zł;

§ 2. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy prawo o ruchu drogowym powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 55 zł;

2) motocykl - 109 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 225 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 290 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 410 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 625 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 750 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/444/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powatu Zgierskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgierskiego


Iwona Dąbek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »