| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/15/15 Rady Gminy Ładzice

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2007 Rady Gminy Ładzice z?dnia 27?kwietnia 2007?r. zmienionej uchwałą nr IV/20/11 Rady Gminy Ładzice z?dnia 4?marca 2011 r. w?sprawie poboru podatków w?drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art 6, ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849, poz. 718, poz. 895), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 465), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 583, poz. 584, poz. 1342, poz. 1529, z 2013r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, poz. 736, poz. 747, poz. 35, z 2014r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, poz. 1328, poz. 709, poz. 710, poz. 1171, poz. 1644, ) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Ładzice uchwala, co nastepuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Ładzice z dnia 27 kwietnia 2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 22.08.2007r. Nr 267 poz. 2466) zmienionej uchwałą nr IV/20/11 Rady Gminy Ładzice z dnia 4 marca 2011r. (Dz. Urz. Woj.Łódzkiego z 23.05.2011 r. Nr 149 poz. 1405) w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

Inkasenci na terenie sołectw

L. p.

Imię i nazwisko

Sołectwo

1

Kazimierz Paradziński

Adamów

2

Anna Klimczyk

Jankowice

3

Dorota Drogosz

Jedlno Pierwsze

4

Elżbieta Krysztofek

Jedlno Drugie

5

Alicja Mruklik

Ładzice

6

Elżbieta Popiołek

Radziechowice Pierwsze

7

Marian Piechowicz

Radziechowice Drugie

8

Jadwiga Konofalska

Stobiecko Szlacheckie

9

Krzysztof Kucharski

Wierzbica

10

Ewa Leśniczuk

Wola Jedlińska

11

Łukasz Wieliczka

Zakrzówek Szlachecki

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Śliwiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »