| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Masłowice

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i?podatku leśnego na terenie Gminy Masłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645, 1318 , z 2014. poz. 379 i 1072) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014r. poz.40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz.465) Rada Gminy Masłowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Masłowice w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1, ustala się niżej wymienione osoby:

1) Błaszczyk Agnieszka - sołectwo Bartodzieje;

2) Janocha Tomasz - sołectwo Borki;

3) Tkaczyk Małgorzata - sołectwo Chełmo;

4) Kot Szczepan - sołectwo Granice;

5) Kaczmarczyk Stanisław - sołectwo Huta Przerębska;

6) Patek Olga - sołectwo Kalinki;

7) Lada Jerzy - sołectwo Kawęczyn;

8) Wróbel Henryk - sołectwo Koconia;

9) Smolarek Zofia - sołectwo Korytno;

10) Prokop Adam - sołectwo Kraszewice;

11) Woźniak Urszula - sołectwo Łączkowice;

12) Foksowicz Grażyna - sołectwo Masłowice;

13) Owsikowski Krzysztof - sołectwo Ochotnik;

14) Gawron Józef - sołectwo Przerąb;

15) Korzela Sławomir - sołectwo Strzelce Małe;

16) Kołodziejski Stanisław - sołectwo Tworowice;

17) Berski Marian - sołectwo Wola Przerębska.

§ 3. Inkasenci otrzymują za inkaso podatków, o których mowa w § 1 wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych kwot.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Gminy Masłowice bądź w formie przelewu na wskazane konto, po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej zainkasowanej kwoty podatku, w terminie 15 dni od dnia dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłowice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/67/2011 Rady Gminy Masłowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Masłowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 488).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a nadto wywieszeniu jej na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.                                                                                                                                           

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Ziółkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »