Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 175 poz. 4441

Uchwała nr XLIV/405/10 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/391/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. dotyczącej podziału Gminy Wieliszew na okręgi wyborcze

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), w związku ze zmniejszeniem liczby wybieranych radnych, na wniosek Wójta Gminy Wieliszew - Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/391/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na okręgi wyborcze dokonuje się następujących zmian: 1/ skreśla się dotychczasową treść paragrafu 2. 2/ zmianie ulega numeracja dalszych zapisów, które otrzymują odpowiednio niższe kolejne numery paragrafów, 3/ zmienia się treść dotychczasowego § 6, który staje się § 5 i otrzymuje następujące brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w BIP.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XLII/391/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na okręgi wyborcze nie ulegają zmianom.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XLII/391/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na okręgi wyborcze nie ulegają zmianom.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew


Andrzej Snopek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe