Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 196 poz. 5433

Uchwała nr XL/218/2010 Rady Miasta Raciąż

z dnia 9 września 2010r.

w sprawie przyjęcia Planu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Miasta Raciąż

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) - Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Miasta Raciąż w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/218/2010
Rady Miasta Raciąż
z dnia 9 września 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Plan usuwania azbestu miasta Raciąż

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/218/2010
Rady Miasta Raciąż
z dnia 9 września 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa poglądowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/218/2010
Rady Miasta Raciąż
z dnia 9 września 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Mapa szczegółowa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/218/2010
Rady Miasta Raciąż
z dnia 9 września 2010 r.
Zalacznik4.xls

Inwentaryzacja załacznik nr 9

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe