Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 202 poz. 5944

Uchwała nr 347/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym we wsiach: Dobrzyń, Łomna, Kazuń Polski, Pieńków, Izabelin Dziekanówek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. / RADA GMINY uchwala ,co następuje :

§ 1. 1. Nadać nazwę ulicy drodze publicznej we wsi Dobrzyń:

1) Generała Fieldorfa – łącznie drodze publicznej nr ewid. 41/5 oraz części drogi nr ewid. 38 od skrzyżowania z drogą nr ewid. 76 ( ul. Prosta) w kierunku północnym długości ~ 700 metrów ( do załamania w/w drogi na wschód)

- zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Nadać nazwę ulicy drodze publicznej we wsi Łomna:

1) Boczna – drodze publicznej nr ewid. 376

- zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3. Nadać nazwę ulicy drodze publicznej we wsi Kazuń Polski :

1) Widok – drodze publicznej nr ewid. 349

- zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

4. Nadać nazwę ulicy drodze publicznej we wsi Pieńków:

1) Mirabelki – drodze publicznej nr ewid. 130;

- zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

2) Szeroka- drodze publicznej nr ewid. 303

3) Mariana Adamkiewicza – drodze publicznej nr ewid. 271

4) Modlińska- drodze zbiorczej trasy nr 7 od strony północnej (działka ewidencyjna nr 260/5)

- zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

5. Nadać nazwę ulicy drodze publicznej we wsi Izabelin-Dziekanówek

1) Modlińska- drodze zbiorczej trasy nr 7 od strony północnej (działka ewidencyjna nr 1/6)

- zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Bielecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 347/XLII/2010
Rady Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1 do Uchwały Nr 347/XLII/2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 347/XLII/2010
Rady Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2 do Uchwały Nr 347/XLII/2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 347/XLII/2010
Rady Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3 do Uchwały Nr 347/XLII/2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 347/XLII/2010
Rady Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4 do Uchwały Nr 347/XLII/2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 347/XLII/2010
Rady Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5 do Uchwały Nr 347/XLII/2010

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 347/XLII/2010
Rady Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6 do Uchwały Nr 347/XLII/2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe