Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 165 poz. 5194

Uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania:

1)Nr 5 w SP ZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim ul. Wincentego Witosa 2,

2)Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 2.

§ 2. Ustala się numery i granice oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych odrębnych obwodów głosowania zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Waldemar Zabielski


Załącznik do Uchwały Nr X/70/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 września 2011 r.

ODRĘBNE OBWODY GŁOSOWANIA, NUMERY I GRANICE OBWODÓW, SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

5

Obwód odrębny

SP ZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
w Makowie Mazowieckim ul. Wincentego Witosa 2

6

Obwód odrębny

Dom Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
ul. Mazowiecka 2


Uzasadnienie

W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w art.12 § 4 ustawy – Kodeks wyborczy ( Dz. U . Nr 21, poz. 112 ze zm.) zobowiązano organy gmin do tworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców . Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. W Mieście Maków Mazowiecki tworzy się odrębne obwody głosowania w SP ZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim ul. Wincentego Witosa 2 oraz w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 2.Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe