Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2271

Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Domanice

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domanice na lata 2011-2017 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Domanice Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017 polegających na :

1. W kolumnie „Prognoza 2011” załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o kwotę 85.819 zł, w tym:

- (wiersz nr 1a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 247.181 zł,

- (wiersz nr 1b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 333.000 zł.

2) Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 186.077 zł, w tym:

- (wiersz nr 2) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 381.541 zł,

- (wiersz 2a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 339.118 zł,

- (wiersz 2b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejsza się o kwotę 15.930 zł

- (wiersz nr 3) Różnica zwiększa się o kwotę 467.360 zł,

- (wiersz 4) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 184.714 zł,

- (wiersz nr 6) Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 652.074 zł,

- (wiersz nr 10) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 567.618 zł,

- (wiersz nr 10a) Wydatki majątkowe objęte limitem zmniejsza się o kwotę 7.822 zł,

- (wiersz 11) Przychody (kredyty i pożyczki) zmniejsza się o kwotę 84.456 zł,

- (wiersz nr 19) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 381.541 zł,

- (wiersz 21) Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 100.258 zł,

- (wiersz 22) Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 100.258 zł,

- (wiersz 13) Kwota długu zmniejsza się o kwotę 84.456 zł.

2. W kolumnie „Prognoza 2012” załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa: Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 40.000 zł, w tym:

- (wiersz nr 2) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.798 zł,

- (wiersz nr 3) Różnica zmniejsza się o kwotę 55.798 zł,

- (wiersz nr 6) Środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 55.798 zł,

- (wiersz 7) Spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 56.000 zł,

- (wiersz 7a) Rozchody z tytułu spłat rat kapitał. zmniejsza się o kwotę 40.000 zł,

- (wiersz 7b) Wydatki bieżące na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 16.000 zł,

- (wiersz 9) Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 202 zł,

- (wiersz nr 10) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 202 zł,

- (wiersz nr 10a) Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększa się o kwotę 202 zł,

- (wiersz 13) Kwota długu zmniejsza o kwotę 44.456 zł,

- (wiersz nr 19) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.798 zł,

- (wiersz 21) Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 40.000 zł,

- (wiersz 23) Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 40.000 zł,

3. W kolumnie „Prognoza 2013” załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa: Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 44.456 zł, w tym:

- (wiersz nr 2) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 57.776 zł,

- (wiersz nr 3) Różnica zmniejsza się o kwotę 57.776 zł,

- (wiersz nr 6) Środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 57.776 zł,

- (wiersz 7) Spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 51.956 zł,

- (wiersz 7a) Rozchody z tytułu spłat rat kapitał. zmniejsza się o kwotę 44.456 zł,

- (wiersz 7b) Wydatki bieżące na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 7.500 zł,

- (wiersz 9) Środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 5.820 zł,

- (wiersz nr 10) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.820 zł,

- (wiersz nr 10a) Wydatki majątkowe objęte limitem zmniejsza się o kwotę 5.820 zł,

- (wiersz nr 19) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.276 zł,

- (wiersz 21) Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 44.456 zł,

- (wiersz 23) Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 44.456 zł,

4. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Domanice Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017 polegających na :

1. W kolumnie „Łączne nakłady finansowe” załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1) Zmniejsza się „przedsięwzięcia ogółem” o kwotę 13.440zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.440zł.

2) Zmniejsza się w ppkt 1 „programy, projekty lub zadania (razem)” o kwotę 13.440zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.440zł.

3) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 13.440zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.440zł.

4) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 13.440zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dz. 150 roz. 15011 p.6639)” o kwotę 13.440zł.

2. W kolumnie „Limit 2011” załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1) Zmniejsza się „przedsięwzięcia ogółem” o kwotę 7.822zł , w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.822zł.

2) Zmniejsza się w ppkt 1 „programy, projekty lub zadania (razem)” o kwotę 7.822zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.822zł.

3) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 7.822zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.822zł.

4) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 7.822zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dz. 150 roz. 15011 p.6639)” o kwotę 10.605zł.

- Wydatki majątkowe zwiększa się w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dz. 750 roz. 75095 p.6639)” o kwotę 2.783zł.

3. W kolumnie „Limit 2012” załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1) Zwiększa się „przedsięwzięcia ogółem” o kwotę 202zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 202zł.

2) Zwiększa się w ppkt 1 „programy, projekty lub zadania (razem)” o kwotę 202zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 202zł.

3) Zwiększa się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 202zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 202zł.

4) Zwiększa się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 202zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dz. 150 roz. 15011 p.6639)” o kwotę 2.835zł.

- Wydatki majątkowe zwiększa się w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dz. 750 roz. 75095 p. 6639)” o kwotę 3.037zł.

4. W kolumnie „Limit 2013” załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1) Zmniejsza się „przedsięwzięcia ogółem” o kwotę 5.820zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.820zł.

2) Zmniejsza się w ppkt 1 „programy, projekty lub zadania (razem)” o kwotę 5.820zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.820zł.

3) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 5.820zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.820zł.

4) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 5.820zł, w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejsza się w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dz. 750 roz. 75095 p. 6639)” o kwotę 5.820zł.

5. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Urbanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.xlsx

Załącznik nr 1 do uchwały - zmiany w WPF z 29 03 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik2.xlsx

Załącznik nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF z 29.03.2011 zmiany

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe