Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2273

Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Domanice

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust.6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Domanice postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domanice na lata 2011-2017 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Domanice Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017 polegających na:

1. W kolumnie "Prognoza 2011" załącznika:

1) Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o kwotę 180.344,42 zł w tym:

- (wiersz nr 1a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.944,42 zł,

- (wiersz nr 1b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 175.400,00 zł w tym:

- (wiersz nr 1c) dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 175.400,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 180.344,42 zł w tym:

- (wiersz nr 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180.344,42 zł w tym:

- (wiersz nr 2b) związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 176.944,42 zł

- (wiersz nr 19) wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 180.344,42 zł

2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian w stosunku do załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2011 Wójta Gminy Domanice z dnia 23 grudnia 2011 roku i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Urbanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

załącznik nr 2 do uchwały nr XII.76.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe