Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3300

Uchwała nr XVII/103/11 Rady Gminy Prażmów

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami /, Rada Gminy Prażmów uchwala co następuje:

§ 1.

Udzielić z budżetu Gminy Prażmów pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piasecznie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w wysokości 8.000 zł. w 2012 roku.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do podpisania ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie stosownej umowy, określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia kwoty o której mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Prażmów


Miłosław Zegadło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe