| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Korczew

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6   ust. 2   oraz ust. 4   ustawy z   13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005   r. Nr 236, poz. 2008) oraz art. 40 ust. 1   ustawy # z   8 marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001   r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy   Korczew  uchwala, co następuje:  

§   1.   1.                 Określa się górne stawki opłat za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z   zastrzeżeniem § 2, w   wysokości:  

1)                 za jednokrotne  odebranie niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów komunalnych            w   worku i/lub pojemniku o   pojemności 110-120 litrów (0,11-0,12 m 3 )  - 8,00 zł.  

2)                 za jednokrotne  odebranie niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów komunalnych   w   przypadku pojemników  lub worków o   pojemności   większej niż 120 litrów ( 0,12 m 3 ) lub odpadów luzem  za 1   m 3 - 70 zł.  

2.                 Określa się górne stawki opłat za usługi w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych , w   wysokości 20 zł za 1   m 3

3.   Wysokość stawki wymienionej  ust. 2   nie obejmuje kosztów transportu.  

§   2.   W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, górne   stawki opłat za usługi, o   których mowa w   § 1   ust. 1, dotyczące odbierania selektywnie             zebranych odpadów określa się w   wysokości:  

1)                 za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych: szkło, tworzywa sztuczne, makulatura , w   worku i/lub z   pojemnika o   pojemności 110-120 litrów (0,11-0,12 m 3 ) - 4,00 zł  

2)                 za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych: szkło, tworzywa sztuczne, makulatura, w   przypadku pojemników  lub worków o   pojemności   większej niż 120 litrów ( 0,12 m 3 ) lub odpadów luzem - 30 zł za 1   m 3

3)   za jednokrotne odebranie przez Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych z   innych miejsc niż gospodarstwa domowe wysegregowanych odpadów komunalnych   w   postaci sprzętu elektrycznego i   elektronicznego  – 2,5 zł za każdy 1   kg,  

4)                 za jednokrotne odebranie przez Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych z   innych miejsc niż gospodarstwa domowe wysegregowanych odpadów komunalnych   w   postaci odpadów wielkogabarytowych:  

-   pierwsza sztuka o   wymiarze powyżej 50 cm * 50 cm *100 cm –30,0zł za 1   sztukę,  

-   kolejna sztuka o   wymiarze powyżej 50 cm *  50 cm * 100 cm –20,0 zł za 1   sztukę,  

-   pierwsza sztuka o   wymiarze do 50 cm *  50 cm * 100 cm -10,0 zł za 1   sztukę,  

-   kolejna sztuka o   wymiarze do 50 cm * 50 cm * 100 cm – 5,0 za 1   sztukę;  

§   3.   Stawki określonych w   § 1   i 2   nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów i   usług VAT będzie stosowany zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Korczew  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz         na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Gminy  Korczew.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Barbara   Roszuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »