| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 404/XXV/2012 Rady Miasta Płocka

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie: likwidacji publicznych techników uzupełniających dla młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591; z   2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z   2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z   2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z   2010r. Nr 28, poz. 142 i   poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z   2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), art. 92 ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z   2003r. Nr 162, poz. 1568; z   2004r. Nr 102, poz. 1055; z   2007r. Nr 173, poz. 1218; z   2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; z   2010r. Nr 28, poz. 142 i   poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z   2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5c pkt 1   i art. 59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703 i   Nr 281, poz. 2781; z   2005r.Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i   Nr 249, poz. 2104: z   2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z   2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z   2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z   2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z   2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z   2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206) w   związku z   art.1 pkt 7) lit. a) oraz  art. 7   ust. 1   i 4   ustawy z   dnia 19 sierpnia 2011r. o   zmianie ustawy o   systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Z dniem 1   września 2012r. likwiduje się następujące publiczne ponadgimnazjalne szkoły dla młodzieży:  

1)   Technikum Uzupełniające nr 1   w Płocku, wchodzące w   skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, z   siedzibą w   Płocku, ul. Prezyd. Ignacego Mościckiego 4.  

2)   Technikum Uzupełniające nr 2   w Płocku, wchodzące w   skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, z   siedzibą w   Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7,  

3)   Technikum Uzupełniające nr 3   w Płocku, wchodzące w   skład Zespołu Szkół Technicznych, z   siedzibą w   Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,  

4)   Technikum Uzupełniające  nr 4   w Płocku, wchodzące w   skład Zespołu Szkół Usług i   Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego, z   siedzibą w   Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 2.  

2.   Akty likwidacji stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Mienie likwidowanych szkół  przekazuje się na cele statutowe zespołów, w   skład których wchodzą.  

2.   Przyjmuje się źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2012r. dział 801 Oświata i   Wychowanie, rozdział 80130.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.  

§   4.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka  


Artur   Jaroszewski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 404/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

AKT  LIKWIDACJI  SZKOŁY  PUBLICZNEJ  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 404/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

AKT  LIKWIDACJI  SZKOŁY  PUBLICZNEJ  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 404/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

AKT  LIKWIDACJI  SZKOŁY  PUBLICZNEJ  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 404/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

AKT  LIKWIDACJI  SZKOŁY  PUBLICZNEJ  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »