| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Stara Kornica

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stara Kornica

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5   w związku z   art. 6   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) -   Rada Gminy w   Starej Kornicy uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opiekę w   wymiarze 5,5 godzin dziennie.  

2.   Za świadczenia w   postaci nauczania, wychowania i   opieki udzielane przez przedszkola publiczne w   czasie przekraczającym wymiar określony w   ust. 1, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłatę w   wysokości 1,00 zł za godzinę.  

3.   Opłata, o   której mowa w   ust. 2   obejmuje koszt opieki i   zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a   w szczególności:  

a)   przygotowanie miejsca do zabawy i   wypoczynku dziecka,  

b)   nadzór nauczyciela nad dzieckiem w   trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw w   przedszkolu i   poza przedszkolem,  

c)   nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem.  

§   2.   Opłata, o   której mowa w   § 1   ust. 2   nie obejmuje kosztów żywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Stara Kornica z   dnia 18 kwietnia 2011 r. w   sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w   Starej Kornicy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Ignacy   Janczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »