Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2552

Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kuligów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać drogom w miejscowości Kuligów nazwę ulicy według wykazu i mapy załączonej do niniejszej uchwały

- działka ewidencyjna nr 1655/12 – ulica Słowicza

- działka ewidencyjna nr 1464/28, 1464/31 – ulica Dębinowa

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XX/142/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/162/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Zalacznik1

Przewodnicząca Rady Gminy Dabrówka


Agnieszka Gryglas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe