Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3193

Uchwała nr XXVII /164/2013 Rady Gminy Gózd

z dnia 15 lutego 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gózd, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 oraz 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r,o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13).

Rada Gminy Gózd uchwala:

§ 1. 1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gózd.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gózd  udostępnionych  operatorom i przewoźnikom.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Gózd  udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

2. Stawka opłaty  za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków  komunikacyjnych wynosi 0,05 zł za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/123/2012 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów iprzewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gózd, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gózd.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Waldemar Żaczek


Załącznik do Uchwały Nr XXVII /164/2013
Rady Gminy Gózd
z dnia 15 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe