| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI-222/2010 Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 22 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr XL-215/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr.142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W tabeli Nr 1 stanowiącej załącznik do uchwały Nr XL-215/2010 z dnia 29 marca 2010 roku w poz. 24 w kolumnie 5 zadanie otrzymuje brzmienie „ Modernizacja domu ludowego w Niesadnej”

§ 2. W § 2 treści uchwały Nr XL-215/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010 roku wykreśla się ust.2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie

mgr inż. Waldemar Buczkowski


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI-222/2010
Rady Miejskiej w Pilawie
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2010 rok

UZASADNIENIE

Odnosząc się do treści z uzasadnienia w uchwale nr XL – 215/2010 z dnia 29 marca 2010 roku w poz. 2 dział 921 zadanie „ Modernizacja domu ludowego w Niesadnej na Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesadna” otrzymuje brzmienie „Modernizacja domu ludowego w Niesadnej”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie

mgr inż. Waldemar Buczkowski


Tabela nr 1 do uchwały Nr XLI-222/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2010r.

Wydatki

na zadania inwestycyjne w 2010 roku oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez gminę Pilawa w latach 2010 - 2013

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

2011 r.

2012 r.

2013r.

dochody własne jst

kredyty
pożyczki i obligacje

środki pochodzące
z innychźródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

010

01010

6050

Zwodociągowanie stref inwestycyjnych w Pilawie

125000

125000

125000

2

150

15011

6639

Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

11592

11592

11592

3

600

60016

6050

Przebudowa drogi w Puznówce do ulicy Słonecznej

45000

45000

45000

0

0

4

600

60016

6050

Budowa Osiedla Wyszyńskiego w Pilawie

480000

480000

160000

320000

5

600

60016

6050

Budowa drogi w Niesadnej - Przecince

155000

155000

155000

0

6

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Granicznej w Lipówkach

185000

185000

185000

0

7

600

60016

6050

Modernizacja drogi gminnej ul Szkolna Gocław

205000

205000

205000

0

8

600

60016

6050

Projekt budowy ulicy Wspólnej w Pilawie

20000

20000

20000

9

600

60016

6050

Modernizacja drogi Puznówka-Wygoda

65000

65000

65000

10

600

60016

6050

Modernizacja drogi do stacji PKP w Jaźwinach

35000

35000

35000

11

600

60016

6050

Budowa drogi Gocław Grzebowilk

500000

0

250000

250000

12

600

60016

6050

Budowa drogi Jaźwiny Ocznia

400000

200000

200000

13

700

70005

6060

Wykup nieruchomości zabudowanej Publiczna Szkołą Podstawoową i Gimnazjum w Trąbkach oraz wykup gruntów pod drogi i ulice

1150000

1050000

50000

1000000

100000

14

750

75095

6639

Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

13545

13545

13545

0

0

15

754

75412

6060

Zakup dwóch par drzw do OSP Puznówka

10000

10000

10000

16

754

75404

6170

Wpłaty na fundusz celowy na zadanie pn. Termomodernizacja Posterunku Policji w Pilawie

40000

40000

40000

17

801

80104

6050

Rozbudowa Przedszkola w Pilawie

4600000

900000

250000

650000

2000000

1700000

0

18

851

85121

6050

Modernizacja i rozbudowa ZOZ w Pilawie

75000

75000

75000

0

0

19

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnych Wygoda, Trąbki

2010000

10000

10000

1000000

1000000

0

20

900

90001

6050

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pilawie

390000

390000

390000

0

0

21

900

90095

6050

Budowa rowu odwadniającego na Smugach w Jaźwianach

25000

25000

25000

22

921

92109

6050

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaźwinach

318000

18000

18 000

150000

150000

23

921

92109

6050

Modernizacjaświetlicy wiejskiej w Kalonce

50000

50000

50000

24

921

92109

6050

Modernizacja domu ludowego w Niesadnej

340000

90000

90000

150000

100000

25

921

92109

6050

Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy

225000

25000

25000

100000

100000

26

926

92601

6050

Budowa placu zabaw wLipówkach

15000

15000

15000

0

0

27

926

92601

6050

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego iplacu zabaw w Jażwinach

237000

37000

37000

200000

28

926

92601

6050

Bodowa placu zabaww Łucznicy

15000

15000

15000

29

926

92601

6050

Zagospodarowanie boiska w Łucznicy

10000

10000

10000

0

OGÓŁEM

11750137

4100137

2130137

1970000

0

0

3900000

3500000

250000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie

mgr inż. Waldemar Buczkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »