Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4142

Uchwała nr XXVII/46/2012 Rady Gminy Gielniów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142. poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 6 l ustawy z dnia13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Gielniów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za kwartał, do 15 dnia miesiąca następującego po minionym kwartale, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Opłatę wnosi się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gielniowie nr BS Przysucha 70 9145 1066 3000 1515 2000 0001

3. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 1 lipca do 30 września 2013 roku, uiszcza się w terminie do 15 października 2013 roku.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr Krzysztof Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe