Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4897

Uchwała nr XXI/143/2013 Rady Gminy Domanice

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 28 § 4   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z   2012r.,poz.749 z   późn. zm.) art.6 ust.12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z   późn. zm.) art.6 ust.8 ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z   późn.zm.) i   art.6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (Dz.U. z   2006r., Nr 136,poz.969 z   późn.zm.) Rada Gminy Domanice uchwala co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr IV/24/2011 Rady Gminy Domanice z   dnia 15 lutego 2011r. w   sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i   rolnego w   drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i   ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 1   otrzymuje brzmienie: Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i   podatku leśnego na terenie wskazanych w   § 2   miejscowości położonych na terenie Gminy Domanice, w   drodze inkasa.  

2.   W § 2   skreśla się ust.2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Jolanta   Urbanek

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe