| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 210/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 15 ust. 5 oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę 715.182,16 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę 1.700.278,64 zł,

3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:

- dochodów między paragrafami na kwotę 33.000 zł ,

- wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.050.287 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości 24.121.192,83 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów z prywatyzacji pośredniej, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków.

2. Przychody w wysokości 30.271.242,83 zł , rozchody w wysokości 6.150.050,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr 198/XVIII/20112011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok” do uchwały Nr 198/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego – Park Wodny w Ostrołęce, polegających na:

- zwiększeniu planu przychodów o kwotę – 948.000 zł,

- zwiększeniu planu kosztów o kwotę – 948.000 zł,

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. (zm. Uchwała Nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 48/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011 r., zarządzenie Nr 53/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwała Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r., uchwała Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., zarządzenie Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., uchwała Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r., zarządzenie Nr 99/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2011 r., uchwała Nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011 r., zarządzenie Nr 130/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2011 r., uchwała Nr 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 226/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2011 r., zarządzenie Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2011 r., uchwała Nr 141/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011 r., zarządzenie Nr 282/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2011 r., uchwała Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r., zarządzenie Nr 300/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2011 r., uchwała Nr 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011 r., uchwała Nr 171/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r., zarządzenie Nr 330/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2011 r., uchwała Nr 183/XVII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2011 r., uchwała Nr 198/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r., zarządzenie Nr 370/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2011 r.) wynosi:

1) dochody – 220.800.968,77 zł , z tego:

- dochody bieżące – 209.881.284,10 zł,

- dochody majątkowe – 10.919.684,67 zł

2) wydatki – 244.922.161,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 207.933.450,40 zł,

- wydatki majątkowe – 36.988.711,20 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki


Dariusz Maciak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 210/XIX/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 210/XIX/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 210/XIX/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 210/XIX/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finasów publicznych na 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr 210/XIX/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik.doc

UZASADNIENIE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »