| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 84/2013 Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2013 rok

Na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2])), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r., zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone w § 1. nie skutkują zmianą wysokości planu wydatków budżetu gminy na 2013 r., który stanowi kwotę 54 627 942,00 w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie               45 740 942,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 887 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


mgr Sławomir Maciej Mazur


Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2013
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok


Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2013 rok.

Planowane wydatki bieżące zmieniły się w następujący sposób:

- w Dziale 852, w Rozdziale 85219 „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejszyły się o kwotę 3 676 zł, jednocześnie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększyły się o kwotę 3 676 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wydatki na odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Planowany deficyt na rok 2013 nie zmienił się i wynosi 4 649 904 zł.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »