| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1103/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1067/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2013 r

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 1067/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2013 r. załącznik Nr 1 zastępuje się odpowiednio załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno –  oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik do Uchwały Nr 1103/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.doc


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie zmienia się plan dochodów i wydatków w „Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych”. Przesuwa się wydatki z § 4300 na § 4430 z przeznaczeniem na wykupienie polisy OC dla Przedszkola Nr 6.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »