| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1103/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1067/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2013 r

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 1067/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2013 r. załącznik Nr 1 zastępuje się odpowiednio załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno –  oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik do Uchwały Nr 1103/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.doc


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie zmienia się plan dochodów i wydatków w „Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych”. Przesuwa się wydatki z § 4300 na § 4430 z przeznaczeniem na wykupienie polisy OC dla Przedszkola Nr 6.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »