| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 537/VI/42/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)[1]) oraz w związku z art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 6 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn. zm.)[2]), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala  co następuje:

§ 1. Dokonuje  zamian w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

Transport i łączność

5.000

5.000

60016

Drogi publiczne gminne, z tego:

5.000

1. Wydatki majątkowe (DG)

5.000

60004

Lokalny transport zbiorowy, z tego:

5.000

1. Wydatki bieżące, w tym:

5.000

Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)

5.000

Razem:

5.000

5.000

§ 2. Deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok wynosi nadal 24.346.931 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 102.894 zł i pożyczek w wysokości 11.740.429 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst w wysokości 12.503.608 zł.

§ 3. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 27.358.948 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 102.894 zł,

b) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 11.740.429 zł,

c) wolnych środków w kwocie 15.515.625 zł.

§ 4. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają bez zmian i wynosić będą 3.012.017 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą wolne środki w wysokości 3.012.017 zł.

§ 5. Po uwzględnieniu powyższych zmian limity zobowiązań przedstawiać się będą następująco:

a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 102.894 zł,

b) na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 11.740.429 zł.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2014 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2014.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Cieślawski


Załącznik do Uchwały Nr 537/VI/42/2014
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 marca 2014 r.
Zalacznik1.xls

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2014


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 537/VI/42/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział

Rozdział

Uzasadnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

60016

Zmniejszane są wydatki  majątkowe gminy na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Sygnalizacja świetlna na ulicy Bielawskiej". W wyniku analizy wykonania podobnych systemów sygnalizacji świetlnej, okazało się, że środki finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania są za duże w stosunku do szacowanego kosztorysu wykonania tej inwestycji. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania powyższej inwestycji i przeznaczenia środków budżetowych na inne konieczne do realizacji wydatki budżetowe w 2014r.

5.000

60004

Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie autobusowej komunikacji publicznej na terenie naszej gminy, tzw. „L”. W wyniku otwarcia ofert  okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie gminy na 2014r. są niewystarczające, stąd też zachodzi konieczność ich zwiększenia, co warunkuje podpisanie umowy na realizację         funkcjonowania przewozów pasażerów na liniach L14, L15, L16 i L21.

5.000

Razem:

5.000

5.000


[1]) zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz. 1318

[2]) zm. Dz. U. z 2013r., poz. 938

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »