| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/290/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 241.618,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 241.618,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r. po zmianach określa załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r. po zmianach wynosi:

1) Po stronie dochodów - 88.739.469,32 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 75.713.665,76 zł,

b) dochody majątkowe – 13.025.803,56 zł,

2) Po stronie wydatków - 91.416.935,07 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 73.998.815,95 zł,

b) wydatki majątkowe – 17.418.119,12 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Justyna Garbarczyk


Uzasadnienie

Uzasadnienie Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 18.500 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na bieżące i zimowe utrzymanie dróg za 2013 r. Zwiększa się wydatki majątkowe powiatu o kwotę 95.350zł na zadania: 1. Dotacja na porozumienie dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciagu puieszego, budowę dziesięciu miejsc postojowych, utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poreba Średnia na działce Nr 374, 381, 382" - 7.900 zł 2. Dotacja na porozumienie dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4405W w miejscowości Udrzynek" - 22.800 zł 3. "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - projekt podziału nieruchomości" - 64.650 zł Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181.725 zł na zapłatę zobowiązań wynikajacych z wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce Sygn.akt I C 748/12 z dnia 18 marca 2013 r.. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 181.725 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 41.393 zł z tytułu dotacji na pokrycie wydatków poniesionych w 2013 r. na realizację projektu Leonardo da Vinci pn." Zagraniczny staż w Hiszpanii szansą na europejską mobilność". Zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 145.457 zł. Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się wydatki majatkowe o kwotę 110.000 zł na realizację zadania pn." Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy osobowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie". Zadanie współfinansowane ze środków PFRON. Planowany całkowity koszt zadania wyniesie 218.037 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XLIII/290/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.docx

zał1 budżet


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  XLIII/290/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.docx

zał2 budżet


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr  XLIII/290/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik2a.docx

zał2a budżet


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  XLIII/290/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.docx

zał3 budżet

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »