| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Różanie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn, zm.) uchwalasię co następuję:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 308 521,00 zł, z tego:

1) Bieżące w kwocie 23 300 521,00 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.550.315,00 zł

2) majątkowe w kwocie 8 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 22 818 521, 00 zł. z tego:

1) bieżące w kwocie 18 153 662,00 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.550.315,00 zł.

2) majątkowe w kwocie 4 664 859,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 490.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 490.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 43 000, 00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 47 000, 00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Katarzyna Monika Brzuzy


Załącznik do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
uzasadnienie.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »