| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj; Dz. U. z 2013r, poz.594 ze zm.), w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity : Dz. U . z 2015r. poz. 163 ze zm. ) i art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw ( tekst jednolity : Dz.U. z 2011 r. Nr 197,poz.1172 ze zm.) Rada Gminy w Lipowcu Kościelnym uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 50.X.2011 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym wprowadza się następujące zmiany : W rozdziale IV Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym w § 6 dodaje się pkt 21 w brzmieniu :

21) zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- przyznawanie Karty Dużej Rodziny na podstawie upoważnienia Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wałkuski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »