| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Łaskarzew

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 20c ust. 4 i 6, art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) Rada Gminy Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew oraz przyznaje się każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

1. obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub uczą się w trybie dziennym - 40 pkt

2. deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu ponad 7 godz. dziennie - 10 pkt

3. deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu ponad 6 godz. dziennie - 8 pkt

4. rodzeństwo kandydata uczęszczające do tej samej placówki - 6 pkt

5. rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub pomocą społeczną, co najmniej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola - 2 pkt

§ 2.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1:

1. zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę, oświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego (ew. nakaz podatkowy), zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym trybie studiów - aktualne na dzień składania dokumentów,

2. oświadczenie rodziców o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu,

3. oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki,

4. dokument potwierdzający objęcie rodziny nadzorem kuratorskim lub oświadczenie
o korzystaniu z pomocy społecznej.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Błachnio

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »