| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy Jadów

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy ustala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Jadów.

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie targowiska stałego "Mój Rynek" w Jadowie przy ul. St. A. Poniatowskiego:

1) Od sprzedaży w formie z ręki, kosza, torby, według zajmowanej powierzchni:

a) do 1 m2 włącznie3,00 zł.

b) powyżej 1 m26,00 zł.

2) Od sprzedaży towarów wielkogabarytowych (mebli, okien, drzwi)-0,50zł za 1m2 zajmowanego stanowiska.

3) Od sprzedawcy w sektorze A według zajmowanego stolika:

a) za 1 stolika (1 wiaty)12,00 zł.

b) za stolik (cała wiata)20,00 zł.

4) Od sprzedaży w sektorze B według zajmowanego stanowiska:

a) za 1 stanowiska12,00 zł.

b) za całe stanowisko20,00 zł.

5) Od sprzedaży w sektorze C według zajmowanego stolika12,00 zł.

6) Od sprzedaży w sektorze D za zajmowane stanowisko:

a) za stanowiska D1 i D225,00 zł.

b) za stanowiska 1-27 - 0,80zł za 1m2 zajmowanego stanowiska.

7) Od sprzedaży w sektorze E :

a) od sprzedaży ze straganu, stoiska handlowego według zajmowanej powierzchni - 5,00 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni handlowej.

b) od sprzedaży z samochodu, przyczepy i innych pojazdów o ładowności :

- do 1000 kg włącznie15,00 zł

- powyżej 1000 kg30,00 zł

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na pozostałych targowiskach na terenie Gminy Jadów, z wyłączeniem targowiska stałego "Mój Rynek" w Jadowie przy ul. St. A. Poniatowskiego:

1) Od sprzedaży w formie z ręki, kosza, torby, według zajmowanej powierzchni:

a) do 1m2 włącznie3,00 zł.

b) powyżej 1m210,00 zł.

2) Od sprzedaży ze straganu, stoiska handlowego wg zajmowanej powierzchni- 10,00 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni handlowej.

3) Od sprzedaży z samochodu, przyczepy i innych pojazdów o ładowności:

a) do 1000 kg włącznie20,00 zł.

b) powyżej 1000 kg30,00 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie Gminy Jadów w drodze inkasa.

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 10% od sumy zainkasowanych i odprowadzonych opłat na rachunek bankowy Gminy Jadów.

3. Inkasentami opłaty targowej w Gminie Jadów ustala się P. Andrzeja Wilczka i P. Janusza Archicińskiego.

§ 5. Zwalnia się z opłaty targowej:

1) sezonową sprzedaż w ogródkach letnich przyległych do lokali gastronomicznych, stanowiących integralną część działalności prowadzonej w tych lokalach,

2) działalność gastronomiczną, handlową i usługowo- rozrywkową prowadzoną podczas festynów, zabaw, na wolnym powietrzu imprez artystycznych, kulturalnych, wystaw organizowanych na terenie Gminy Jadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia opłaty targowej w Gminie Jadów zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/273/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia opłaty targowej w Gminie Jadów; Uchwała Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty targowej w Gminie Jadów zmieniona uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty targowej w Gminie Jadów oraz uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Jadów, wyznaczenia terminu płatności, wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »