| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB.0050.22.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 11 maja 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz.U. z 2016r. poz. 446/ art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz.885 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 20 850 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 000

2 000

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2 000

2 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

2 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

2 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

8 850

8 850

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

200

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

200

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

200

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

200

80110

GIMNAZJA

2 250

2 250

4360

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

1 000

4520

OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1 250

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

2 250

80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

1 400

1 400

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1 400

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

1 400

80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

5 000

5 000

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

5 000

4390

ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

5 000

851

OCHRONA ZDROWIA

10 000

10 000

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

10 000

10 000

4260

ZAKUP ENERGII

10 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10 000

Razem :

20 850

20 850

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz. U. z 2016r. poz. 446/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno -

www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


inż. Zdzisław Lis


Załącznik do Zarządzenia Nr KB.0050.22.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 11 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »