Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/256/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe