reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 207/XXXVI/2010 Rady Gminy Radłów

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radłów

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. ) Rada Gminy Radłów uchwala :

§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radłów.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania :

1) posiadać specjalistyczne środki transportu w ilości, co najmniej 2 śmieciarek, przystosowanych do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych , dla zapewnienia ciągłości usług;

2) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym : ulegających biodegradacji , opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych;

3) posiadać zaplecze techniczno - biurowe, w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej w celu zachowania standardów sanitarnych i porządkowych ( dezynsekcja i dezynfekcja pojazdów);

4) posiadać pojemniki (worki) odpowiadające normom obowiązującym w tym zakresie o pojemnościach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na Terenia Gminy z oznakowaniem ( w sposób trwały) znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej;

5) odbierać odpady komunalne co najmniej z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;

6) posiadać personel przeszkolony w zakresie wykonywanych usług;

7) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, a w szczególności:

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe;

2) umowa kupna- sprzedaży lub najmu albo faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, wraz z ich opisem technicznym.

§ 3. 1. Wymaga się, aby niesegregowane odpady komunalne były dostarczane na legalnie działające składowiska odpadów komunalnych.

2) Dokumentem potwierdzającym wymóg określony w ust. 1 jest umowa z zarządzającym składowiskiem odpadów komunalnych.

3) Odpady selektywnie zbierane należy przekazywać do podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) .

4) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogu określonego w ust. 3 jest umowa z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO).

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać sprzęt samochodowy ( pojazdy asenizacyjne, umożliwiające opróżnienie zbiornika bezodpływowego, bez względu na trudności z dojazdem) zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) świadczyć usługi z zachowaniem standardów sanitarnych i porządkowych (dezynsekcja i dezynfekcja pojazdów);

3) posiadać zaplecze techniczno- biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej ;

4) posiadać personel przeszkolony w zakresie wykonywanych usług;

5) udokumentować gotowość odbioru ścieków przez oczyszczalnię;

6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, a w szczególności :

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduję się zaplecze techniczno-biurowe;

2) umowę zapewniającą przyjęcie ścieków na oczyszczalni.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Radłów


Agnieszka Jarosińska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama