| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie: ustalenia w 2011 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się w 2011 r. opłaty za usunięcie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.):

1) rower lub motorower - 100 zł,

2) motocykl - 200 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 550 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 780 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1150 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł.

2) Ustala się w 2011 r. opłaty za przechowywanie pojazdów, o których mowa w ust. 1 na parkingach strzeżonych, które nalicza się za każdą rozpoczętą dobę:

1) rower lub motorower - 15 zł,

2) motocykl - 22 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 45 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 65 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 120 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł.

§ 2. Wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, wynosi 40 % opłaty określonej w § 1 ust. 1 dla danego rodzaju pojazdu.

§ 3. Opłaty określone w § 1 i 2 zawierają podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego

§ 5. Traci moc uchwała nr II/10/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 21 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego


Roman Chmielewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »