| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654 i Nr 171 poz. 1016) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

a) powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie

724,00

b) powyżej 5.5 ton do 9 ton włącznie

1023,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1231,00

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne
systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niż

Mniej
niż

DWIE OSIE

12 ton

13 ton

1305,00

1433,00

13 ton

14 ton

1431,00

1561,00

14 ton

15 ton

1560,00

1686,00

15 ton

1685,00

1815,00

TRZY OSIE

12 ton

17 ton

1320,00

1452,00

17 ton

19 ton

1446,00

1577,00

19 ton

21 ton

1574,00

1706,00

21 ton

23 ton

1700,00

1831,00

23 ton

25 ton

1827,00

1957,00

25 ton

1955,00

2085,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

25 ton

1695,00

1826,00

25 ton

27 ton

1822,00

1953,00

27 ton

29 ton

1948,00

2081,00

29 ton

31 ton

2023,00

2978,53

31 ton

2145,00

2978,53

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatku

1138,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy+ przyczepa
(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy
zawieszenia
osi
jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

DWIE OSIE

12 ton

18 ton

1058,00

1639,00

18ton

25 ton

1185,00

1765,00

25 ton

31 ton

1312,00

1893,00

31 ton

1791,00

2302,20

TRZY OSIE

12 ton

40 ton

1583,00

2178,00

40 ton

2178,00

2978,53

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynoszą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatku

916,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołów pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne
systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Nie mnie j niż

Mniej
niż

JEDNA OŚ

12 ton

18 ton

902,00

1151,00

18 ton

25 ton

1027,00

1278,00

25 ton

1155,00

1405,00

DWIE OSIE

12 ton

28 ton

906,00

1285,00

28 ton

33 tony

1279,00

1413,00

33 tony

38 ton

1212,00

1633,00

38 ton

1561,00

2145,00

TRZY OSIE

12ton

38 ton

1170,00

1568,00

38 ton

1192,00

1638,00

5) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Ilość mieisc do siedzenia

Stawka podatku

Mniej niż 30 miejsc

840,00

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1293,00

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na terenie Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rudolf Urban

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »