| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 10/2012 Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 2 stycznia 2012 r.

do Porozumienia Nr 3 z dnia 01.02.2002 r.w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin

1. W § 3 Porozumienia dodaje się ustęp 15 w brzmieniu:

" Wysokość dotacji w 2012 r. wynosi 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ."

Przekazanie pierwszej raty dotacji w 2012 r. nastąpi 14 dni licząc od daty zawarcia Aneksu.

Wykaz dróg objętych Porozumieniem w 2012 r. określa załącznik Nr 1 do niniejszego Aneksu. " .

2. Sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań Przyjmujący składa Przekazującemu
w terminie do 15 stycznia następnego roku po otrzymaniu dotacji.

3. Aneks niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Powiatu Opolskiego
i 1 egz. dla Burmistrza Niemodlina.

4. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

5. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Starosta Opolski


Henryk Lakwa


Wicestarosta Opolski


Leonarda Płoszaj


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Grubizna

Burmistrz


Mirosław Stankiewicz


Skarbnik Gminy


Alicja Domalewska


Wykaz dróg objętych Porozumieniem w 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »